ខេមរភាសា
English
ដែគូរអភិវឌ្ឍន៏
 • ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ ឆ្នាំ ២០១១ - ២០១៥
  1.  ១.  យុទ្ធសាស្រ្តពង្រឹងស្ថាប័ន
  2.  ២.  ចីរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធភាពជាតិ និង សមាគមក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន
  3.  ៣.  អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន
  4.  ៤. ​ ការតស៊ូមតិ ដើម្បីផលប្រយោជន៏របស់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន
  5.  ៥.  ការផ្តល់សេវាបន្ថែមដល់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន ដើម្បីសម្រេចបាន ...
  6.  ៦.  លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ដោយមានការ ...
  7.  ៧.  ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងនយោបាយនៅមូលដ្ឋាន
 • ករណីសិក្សា៖ អត្តសញ្ញាណទីកន្លែងសម្រាប់ក្រុង ។  ករណីសិក្សា៖ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច ។   ករណីសិក្សា៖ អត្តសញ្ញាណទីកន្លែងសម្រាប់ក្រុង

  សារពីប្រធានសម្ព័ន្ធភាពជាតិ

  ក្នុងនាមសម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ្ញុំសូម ស្វាគមន៏ចំពោះ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រនេះ ដែលជាកន្លែងផ្តល់ ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព អំពីមុខងារ សកម្មភាព និង ផែនការនានា របស់សម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់ និង សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់​ អានព័ត៌មានលំអិត

   
  មហាសន្និបាតពង្រីកសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន

  សម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់ ក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តអនុកម្មវិធីទី៦ នៃ ផ.អ.៣ បានរៀបចំមហាសន្និបាតពង្រីកសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់(ថ្នាក់មូលដ្ឋាន) នៃរាជធានី ខេត្តចំនួន១១ នៅ ក្នុងកំឡុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣។... អានលំអិត
  សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ដៃគូអនុវត្តកម្មវិធីដៃគូទីក្រុងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

  សម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់ក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន (LED) បានរៀបចំកិច្ចសិក្ខាសាលាស្តីអំពី ការចែក រំលែកបទពិសោធន៍របស់ដៃគូ អនុវត្តកម្មវិធីដៃគូទីក្រុង សម្រាប់ការ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល ៣ថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែតុលា ... អានលំអិត
  ពិធីប្រកាសកម្រង និងប្រធានកម្រងទី4

  សមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តបានរៀបចំ ពិធីប្រកាស កម្រង និងប្រធានកម្រងទី៤ នៅខេត្តសៀមរាបដោយ កម្រងទី៤ នេះមានខេត្តចំនួន៥គឺខេត្តសៀមរាប ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារ... អានលំអិត
  ពិធីប្រកាសកម្រង និងប្រធានកម្រងទី៣

  សមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តបានរៀបចំពិធីប្រកាស កម្រង និងប្រធានកម្រងទី៣ នៅខេត្តកំពង់ចាម ដោយ កម្រងទី៣ នេះមាន ខេត្តចំនួន៥ គឺខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តក្រចេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តរតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី... អានលំអិត
  សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗ

  សមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ (ថ្នាក់ មូលដ្ឋាន) នឹងត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៣ ដើម្បីលើក កម្ពស់ ឋានៈ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ រាជធានី ខេត្តការពារ... អានលំអិត
  សម្ព័ន្ធភាពជាតិរៀបចំក្រមសីលធម៌សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិ

  សម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាន រៀបចំក្រមសីលធម៌សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រោះ សម្ព័ន្ធ​ភាព ជាតិចង់ឃើញការទុកចិត្ត និងគោរពពីសំណាក់ ប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថាបន័ពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដល់ក្រុម ប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោម... អានលំអិត
  គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសាធារណៈមានជំនាញក្នុងការសរសេរករណីសិក្សា

  គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃសម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់ មាន សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះទៅសរសេរករណី សិក្សាអំពីការអនុវត្តល្អរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន បន្ទាប់ពី គណៈកម្មការមួយនេះ ទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី ជំនាញ ក្នុងការ... អានលំអិត
  មន្រ្តីជំនាញរបស់សម្ព័ន្ធភាពជាតិចុះហ្វឹកហ្វឺនផ្ទាល់ដល់លេខាធិការសមាគមខេត្តព្រៃវែង និងរតនគិរី

  លោក សេត សាយ័ន្តមន្រ្តីគម្រោង និងហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោង ACES របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) លោក វ៉ាន់ ថេន មន្រ្តីអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងលោកស្រី ទេព កេតស៊ីនី មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបានចុះហ្វឹកហ្វឺនផ្ទាល់អំពីកិច្ច បញ្ជីការហិរញ្ញវត្ថុ... អានលំអិត

  សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ខេត្តរតនគិរីទទួលសម្ភារៈការិយាល័យពីអង្គការ ETEA

  សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ខេត្តរតនគិរីទទួលសម្ភារៈ ការិយាល័យ ពីអង្គការអៀទែ (ETEA) កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ នៅ ការិយាល័យអង្គការ ETEA ខេត្តរតនគីរី។ វត្តមាននៅក្នុងឱកាសនោះ មាន លោក ទុន ពៅ ប្រធាន សមាគមក្រុមប្រឹក្សា... អានលំអិត

  ព្រឹត្តិការណ៏ព័ត៌មាន
  FCM ផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់សមាគមក្រុង និងមន្រ្តីដែលមានស្នាដៃឆ្នើម
  លេខាធិការសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់រាជធានី ខេត្តមានសមត្ថភាពសរសេរគម្រោងសំណើរ
  ក្រុង ស្រុកនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច​មូលដ្ឋាន
  កិច្ចប្រជុំចម្រុះរវាងក្រុមបច្ចេកទេស និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ
  កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
  សិក្ខាសាលាអង្កេតអំពីស្រ្តីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសរសេរគម្រោងសំណើរ និងរំលឹកឡើងវិញការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ
  សិក្ខាសាលាអង្កេតអំពីស្រី្តក្នុងវិស័យនយោបាយ
  មហាសន្និបាតបង្កើតសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និង លទ្ធកម្ម

  កិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ បង្កើតសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

  សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យ និងអនុម័តលើលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល

  កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំគម្រោងភាពជាដៃគូរសម្រាប់ការអភវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន

  សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ចំនួន ៣ ខេត្តត្រូវបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល

  កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៣ របស់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃសម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់

  កិច្ចប្រជុំលើកទី ៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃសម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់

  កិច្ចប្រជុំពាក់កណ្តាលផ្លូវការ (Retreat) របស់បុគ្គលិកគម្រោង Access និង IP3

  កិច្ចប្រជុំរវាងសម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់ និងលេខាធិការសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

  សិក្ខាសាលាប្រឹក្សាយោបល់ស្តីពីការបង្កើតសមាគមក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

  សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យ និងវិភាគពីប្រសិទ្ធិភាពគេហទំព័រទេសចរណ៏

  កិច្ចប្រជុំចម្រុះរវាងក្រុមការងារបច្ចេកទេស និង ថ្នាក់ដឹកនាំ​ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ

  សិក្ខាសាលាស្តីពីការបព្រ្ជាបយេនឌ័រ និង បរិស្ថាន ក្នុងការគ្រប់គ្រង គម្រោងភាពជាដៃគូ អភិវឌ្ឍ
   
  ផែនការការងារដែលត្រូវអនុវត្ត

   

   

   

   
   1-ToR_of_Tourism_Network
   
   
   
  ឯកសារវីដេអូ
   
  ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន
  ស្ថិតិអ្នកចូលទស្សនា
 •     ចំនួនទស្សនាសរុប
 •  

  រក្សាសិទ្ធិ © 2014 សម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំ សង្កាត់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា